AGZ WEB WONDERES S.R.L.
CIF: 45837754
J40/5373/22.03.2022
023791
Contactează-ne!
[email protected]
Telefon: 074 393 0923

politica

Politica de confidențialitate

Informare cu privire la perlucrare datelor cu caracter personalS.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul Uniunii Europene 679/ 2016.Scopul principal al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal de către S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. prin intermediul website-ului https://www.agz.ro/ sau prin celelalte mijloace de contact (telefon, e-mail, mesaje, facebook, whatsapp etc.) este acela de a putea procesa cererile de comandă sau alte solicitări și de a presta servicii sau vinde produse clienților sau solicitanților. Datele vor fi folosite, după caz, pentru procesarea solicitărilor sau a cererilor de comandă, întocmirea eventualelor contracte, facturi, oferte, a documentelor contabile sau alte situații necesare prestării serviciilor în condiții propice. Nefurnizarea datelor cerute duce la imposibilitatea procesării oricărei cereri de comandă sau solicitări de orice fel și natură. În anumite situații în care utilizatorii site-ului https://www.agz.ro/ își dau acceptul abonării la newsletters, putem folosi adresa de e-mail furnizată de acesta în procesul abonării la newsletter pentru trimiterea de oferte cu diferite servicii care pot fi prestate sau produse, care pot fi vândute de către S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. De asemenea putem colecta și procesa date cu caracter personal în scopuri publicitare, în speță campaniile de marketing efectuate exclusiv de către AGZ WEB WONDERS S.R.L.În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta Politică de confidențialitate a firmei S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. vă rugăm să nu efectuați nicio solicitare sau acțiune pe site-ul https://www.agz.ro/ sau prin celelalte mijloace de contact afișate.Bazele de date ce conțin date cu caracter personal nu vor fi făcute niciodată publice sau vândute. Acestea vor putea fi folosite strict în scopurile menționate în prezenta Politică de confidențialitate și dacă o eventuală situația sau contextul va impune, vor fi prezentate doar organelor de control abilitate. Excepție de la această regulă sunt situațiile sau contextele în care un utilizator își oferă acceptul în format scris ca o parte din datele lui cu caracter personal (exemplu: prenumele și numele) să poată fi folosite în afișarea unei recenzii afișate pe site-ul https://www.agz.ro/ .Această Politică de confidențialitate este valabilă în cazul tuturor solicitărilor sau cererilor efectuate de utilizator pe site-ul https://www.agz.ro/ precum și pentru solicitările telefonice, prin e-mail, chat, whatsapp sau prin oricare alte mijloace de contact afișate.Datele personale care pot fi colectate și prelucrate de S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. sunt:• numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de domiciliu, datele de contact (nr. telefon, e-mail etc) și/ sau alte date necesare procesării solicitărilor sau comenzii clientului/ utilizatorului;• datele despre dispozitivul și rețeaua pe care utilizatorul le utiliează pentru a accesa site-ul https://www.agz.ro/. Acestea pot include și/ sau datele despre sistemul de operare folosit și/ sau aplicațiile software instalate pe dispozitivul utilizatorului. De asemenea, aceste date pot include adresa IP, setările de limbă utilizată și/ sau setările regionale utilizate;• Cookie-uri partajate cu furnizorii noștri, care pot fi, dar nu sunt limitați la: Google, Facebook, etc.Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați și Politica de cookie-uri.În funcție de necesitate, pentru procesarea unei solicitări sau comenzi, putem transmite datele dumneavoastră cu carater personal anumitor furnizori de servicii sau produse, precum:• furnizorului de programului de facturare;• furnizorilor de servicii IT;• firmelor de curierat sau alți transportatori;• furnizorilor de servicii publicitate;• furnizorilor de servicii logistice;• furnizorilor de servicii contabile;• furnizori de servicii sau produse care au legatură directă cu o comandă și/ sau solicitarea dumneavoastră.S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. are încheiate contracte cu diverși prestatori de servicii, iar aceștia pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, însă S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. nu îi autorizează să utilizeze sau să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal decât în strictă legatură cu prestarea serviciilor lor.Colectăm informații în scopul de a monitoriza utilizarea de către utilizator a serviciilor sau a produselor. Putem furniza aceste informații unor părți terțe (exemplu: agențiilor de publicitate sau a furnizorilor de conținut), însă nicio raportare către o parte terță nu va include informații ce pot identifica un client individual sau solicitant.Privind modul în care partenerii noștri utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica termenii și condițiile partenerului respectiv, precum și politicile sale privind proțectia datelor.S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. nu solicită, nu are acces și nu stochează niciodată și în niciun fel informații referitoare la datele cardurilor clienţilor sau utilizatorilor.S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L., administratorul site-ului https://www.agz.ro/ vă aduce la cunoștință faptul că prin citirea prezentei Politici de confidențialitate privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ați fost informat care sunt drepturile dumneavoastră prevazute de Regulamentul Uniunii Europene 2016/ 679, referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv următoarele:• dreptul de a solicita în orice moment accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a primi informații adiționale cu privire la datele respective, la modul și / sau scopul prelucrării acestora,• dreptul de retragere a consimțământului,• dreptul de a solicita rectificarea acestora,• dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, în mod curent, pentru a avea posibilitatea de a le transmite către alt operator,• dreptul de limitare a prelucrării,• dreptul la ștergerea sau restricționarea prelucrării anumitor sau tuturor datelor,• dreptul la opoziție. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru motive întemeiate și legitime. Excepție făcând prelucrarea în scopul furnizării de servicii de marketing direct. În acest caz, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare, fie prin accesarea opțiunii “unsubscribe” prezentă în fiecare e-mail promoțional primit sau prin transmiterea unui email cu această cerință la adresa de e-mail: [email protected]• dreptul de a nu fi obiectul unei soluții complet automatizate, inclusiv crearea profilului,• dreptul de a depunere o plângere autorităților competente.În cazul în care este necesară păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru respectarea unei obligații legale, vă aducem la cunoștință faptul că nu vom putea da curs unei eventuale solicitări din partea dumneavoastră de ștergere sau restricționare a acestor date cu caracter personal.Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe o perioadă limitată de până la 5 ani și doar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate. Excepție de la această regula fac documentele care trebuiesc păstrate pe o perioadă mai mare de 5 ani.Nu colectăm și nu procesăm date sensibile care sunt prevăzute în Regulamentul Uniunii Europene 2016/ 679. În cazul în care indiferent de voința noastră primim date sensibile, ne obligăm să le ștergem în cel mai scurt timp posibil de la primirea acestora.S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. se angajează să stocheze și să proceseze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră confidențială și care asigură securitatea necesară. Toate dispozitivele unde sunt stocate sau prelucrate date personale sunt protejate prin parole.Pentru mai multă protecție și credibilitate, vă aducem la cunoștintă faptul că site-ul https://www.agz.ro/ are implementat un certificat de tip SSL.Datele de identificare ale societății care deține și administrează site-ul https://www.agz.ro/ sunt:S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L.CUI: 45837754Nr. de ordine Reg. Comerțului: J40/5373/22.03.2022EUID: ROONRC.J40/5373/22.03.2022Sediul social: Str. Grigore Moisil, nr.3, bl.7, ap.242, Sector 2, BucureștiTelefon mobil: +40743930923E-mail: [email protected] WEB WONDERS S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic actuala Politică de confidențialitate afișată pe site-ul https://www.agz.ro/ , fără a oferi un aviz în prealabil sau fără a fi necesară înștiintarea utilizatorilor, solicitanților sau a clienților în acest sens.Pentru orice informații sau solicitări referitoare la drepturile și la datele dumneavoastră cu caracter personal colectate sau prelucrate de către firma S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L., vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected]ă Politică de confidențialitate se completază cu Politica de cookie-uri afişată pe site-ul https://www.agz.ro/, unde puteți găsi mai multe informații despre cookies.S.C. AGZ WEB WONDERS S.R.L. vă aduce la cunoștință faptul că în cazul în care considerați imperios necesar aveți dreptul legal de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București, telefon: +40.318.059.211 și +40.318.059.212, e-mail: [email protected], cu web site https://www.dataprotection.ro.

Acest website folosește cookie-uri. Politica de Cookies